Tuvebacken Förvaltning AB

Köpt stort markområde

15 november, 2019

November 2019 köpte Tuvebacken ett större markområde vid Stora Holm / Tuve Kyrka.