Tuvebacken Förvaltning AB

Om oss

Tuvebacken äger flera markområden bland annat i Säve och områden kring Tuve som löpande projekteras för framtida byggnation.  

Tuvebacken är ett familjeägt fastighetsbolag med säte i Göteborg. Företaget grundades 1967 och är alltså över 50 år gammalt. Tuvebacken äger industri, lager, kontorsfastigheter och industrimark för närmare 500 miljoner och har av flera ratinginstitut haft högsta rating, AAA, i över 19 år. Soliditeten det senaste fem åren har varit över 50% och det egna kapitalet är över 180 miljoner.

Tuvebacken hade hyresintäkter 2022 på 23 miljoner och gjorde en vinst efter finansnetto på 36 miljoner.

Tuvebacken äger 400 000 kvm mark och har lokaler på ca 20 000 kvm.

Tuvebackens fastigheter är moderna och byggda med höga miljökrav. De flesta fastigheterna är byggda de senaste fem åren och den senaste, padelanläggningen,  stod klar i augusti 2022. De senaste nybyggda fastigheterna har bland annat både bergvärme och solpaneler på taket. Allt för att minska energiförbrukningen.

Tuvebacken har lokaler för lätt industri, lager och en mindre del kontor, samt hårdgjorda ytor för uppställning. Våra hyresgäster är kommunala, börsföretag som Volvo, ÅFRY och flera privata företag. Alla Tuvebackens fastigheter har mycket bra lägen, nära huvudvägar, som Hisingsleden/Norrleden på Hisingen i Göteborgs kommun. Hisingsleden/Norrleden är en huvudled för tung trafik omkring och förbi Göteborg.