Tuvebacken Förvaltning AB

Om oss

Tuvebacken äger flera markområden bland annat i Säve och områden kring Tuve som löpande projekteras för framtida byggnation.  

Tuvebacken är ett familjeägt fastighetsbolag med säte i Göteborg. Företaget grundades 1967 och är alltså över 50 år gammalt. Tuvebacken äger industri, lager, kontorsfastigheter och industrimark för över 400 miljoner och har av flera ratinginstitut haft högsta rating, AAA, i över 16 år. Soliditeten är c:a 50% och det egna kapitalet är över 150 miljoner.

Tuvebacken äger 400 000 kvm mark och har lokaler för ca 20 000 kvm.

Tuvebackens fastigheter är moderna och byggda med höga miljökrav. De flesta fastigheterna är byggda de senaste fem åren och den senaste stod klar i augusti 2020. De senaste nybyggda fastigheterna har bland annat både bergvärme och solpaneler på taket. Allt för att minska energiförbrukningen.

Juli 2021 startade Tuvebacke nybygget av en ny paddelhall med bl.a. 20 banor som ska står klart i juni 2022.

Tuvebacken har lokaler för lätt industri, lager och en mindre del kontor, samt hårdgjorda ytor för uppställning. Våra hyresgäster är svenska kommunala och privata företag, samt även norska och danska företag. Alla Tuvebackens fastigheter har mycket bra lägen, nära huvudvägar, som Hisingsleden/Norrleden på Hisingen i Göteborgs kommun. Hisingsleden/Norrleden är en huvudled för tung trafik omkring och förbi Göteborg.