Tuvebacken Förvaltning AB

Nyheter

Det är alltid något på gång hos Tuvebacken. Här kan du läsa om våra senaste nyheter och projekt.

  • Mars 2020 - köpte Tuvebacken ett större markområde på ca 150 000 kvm, vid Tuve kyrka.
  • Augusti 2020 - flyttade Tuvebacken och bland annat Industri och Terminal AB in i våra nya lokaler på Stora Holm 38:81.
  • Juni 2021 - påbörjades uppförandet av en paddelanläggning och inflyttning beräknas ske juni 2022.
  • September 2021 - planerar Tuvebacken för "Framtidens by" i Asmundtrop/Säve, där det planeras för att bygga villor och radhus bland annat.