Tuvebacken Förvaltning AB

Tuvebacken Förvaltnings AB

TUVEBACKEN är ett familjeägt fastighetsbolag, grundat 1968, och är alltså över 50 år gammalt, med rötterna i Göteborg där de också har sitt säte. Soliditeteten är över 50% och ett fastighetsvärde på över 400 milj.

De flesta av våra fastigheter är byggda de senaste tre åren och den senaste fastigheten stod var klar i september 2020. Då flyttade Tuvebacken in i sitt nya huvudkontor. Alla Tuvebackens fastigheter är moderna, och byggda med höga miljökrav. Vi tar ett stort ansvar när det gäller hållbarhetsfrågor och hållbarhetsarbetet bedrivs kontinuerligt och strukturerat och är en integrerad och naturlig del i vår verksamhet. Vi betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar, som ett minimikrav och strävar efter ständiga förbättringar och tydliga mål, i syftet att främja en hållbar utveckling, vilket leder till att resurser sparas och företaget blir effektivare. Det leder också till en högre tillväxt och att företaget blir mer innovativt.